Skip to main content

Wie is die gekke professor?

Wendy Van Moer, geboren op 12 juli 1974, en mama van een gekke professor in spé.

Van kindsbeen af gepassioneerd door wetenschappen en technologie, koos ik in het middelbaar voor Latijn-Wiskunde. Nadien ging ik naar de unief om burgerlijk ingenieur te worden. Maar ik kon niet genoeg krijgen van studeren, dus ging ik voor een doctoraat in de ingenieurswetenschappen.

Ondertussen heb ik een jarenlange ervaring opgebouwd in het doceren van technologie gerelateerde vakken alsook in het begeleiden van technologie georiënteerde werkcolleges en labo’s als docent aan de Vrije Universiteit Brussel, België en de University of Gavle, Zweden.

Als editor van een internationaal ingenieurstijdschrift betreffende de nieuwe ontwikkelingen in meet- en instrumentatietechnieken (IEEE Instrumentation and measurement magazine), zit ik op de eerste rij om de nieuwste en toekomstige technologieën te ontdekken.

Als zelfstandig lesgever wil ik nu graag mijn passie doorgeven aan de schoolgaande jeugd om zo hun interesse en enthousiasme voor wetenschappen en technologie aan te wakkeren.

Wendy Van Moer
Sapikids Ternat Workshops
De uil is in onze westerse cultuur al eeuwenlang het symbool van de wijsheid. In de klassieke oudheid was de uil het attribuut van Athena (bij de Romeinen Minerva), de godin van de wijsheid.
De naam SAPIKIDS is een samentrekking van SAPIENS en KIDS. Het woordje SAPIENS komt uit het Latijn en betekent letterlijk “verstandige/wijze (denkende)” mens.
Het woordje KIDS komt uit het Engels en betekent “kinderen“.

Vanwaar die gekke naam?

Ontdek de betekenis achter onze naam door met je cursor ovet het logo te gaan.

STEM-academie

Sapikids is lid van de STEM academie, een initiatief van de Vlaamse Overheid ter promotie van exacte wetenschap bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Ga naar de website van STEM-academie