Skip to main content
Hoogbegaafdheid

Vanaf een IQ van 120 ben je begaafd. Heb je een IQ van meer dan 130 dan ben je hoogbegaafd. Naar schatting is ongeveer 15 tot 20 procent van de totale leerlingenpopulatie begaafd, ongeveer 2 tot 3 procent is hoogbegaafd.

Maar wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? Ben je dan ‘anders’?

Zijn hoogbegaafde kids ‘anders’?

Jazeker! De hersenen van hoogbegaafden zien er niet helemaal hetzelfde uit als die van anderen en werken ook een beetje anders. Zo blijkt de cortex bij hoogbegaafden dikker te zijn. Hoe dikker de cortex, hoe sneller informatie wordt verwerkt en hoe hoger het IQ. Dit verklaart waarom hoogbegaafde leerlingen sneller zijn uitgekeken op een leeromgeving. Zij overzien sneller wat er te leren valt. Beheersen ze dat, dan is de omgeving voor hen niet boeiend meer… Om te blijven leren hebben hoogbegaafden steeds een nieuwe uitdagende omgeving nodig!

Verveling troef!

De focus van ons onderwijs ligt echter op de onderkant en het gemiddelde wat betekent dat leerlingen die aan de bovenkant presteren een onderwijsaanbod krijgen dat onvoldoende inspeelt op hun behoeften. Op die wijze worden ze geremd in hun ontwikkeling. Veel scholen realiseren zich niet dat zij ook excellente leerlingen hebben die beter kunnen presteren als ze maar uitdagender onderwijs krijgen.

In ons huidige onderwijssysteem krijgen hoogbegaafde leerlingen het reguliere werk in meer of mindere compacte vorm aangeboden en mogen daarna “extra werk” maken.

Is dit de juiste aanpak? Nee, eigenlijk niet. De hoogbegaafde leerlingen worden nog steeds niet zo geprikkeld dat ze echt tot leren en inspanningen leveren worden aangezet in de reguliere groep.

Weg met bezigheidstherapie!

Waar gaat hun bloed sneller van stromen?

Een kenmerk van hoogbegaafde leerlingen is dat ze zeer leergierig zijn. Maar veel problemen met hoogbegaafde leerlingen ontstaan doordat zij hun motivatie verliezen of doordat er te weinig ruimte wordt geboden aan hun creativiteit. Echter als het onderwerp aansluit bij de interesse van de leerling, dan is de motivatie verzekerd. Er is aangetoond dat talent pas doorzet als de leerlingen plezier beleven aan de activiteiten. In de vrije tijd of bij opdrachten die aansluiten bij hun interesses, treedt spontaan leren op. Op die momenten zijn ze intrinsiek gemotiveerd: zij leren niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen!

Bovendien komen leerlingen pas echt tot leren wanneer zij ver genoeg buiten hun “comfortabele zone” worden geplaatst. Alleen dan worden ze uitgedaagd op prestaties te leveren.

Zijn er plaatsen waar leerlingen uitgedaagd worden te ontdekken?

Veel leerkrachten zouden best meer voor deze hoogbegaafde leerlingen willen betekenen. Maar ze weten niet hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Om te beginnen is er een tijdsprobleem. Omdat de leerkracht zich richt op kinderen die meer moeite hebben met leren, worden kinderen die beter zijn dan gemiddeld op school ondergestimuleerd.

Het is belangrijk deze kids een stimulerende omgeving aan te bieden. Een plaats waar ze samen kunnen open bloeien…

Kom naar de STEAM-club! Hier worden onze super brains volop uitgedaagd en gestimuleerd door hen kennis te laten maken met de wondere wereld van wetenschappen en technologie. Ze mogen naar hartenlust experimenteren met nieuwste technologieen en hun creativiteit de vrije loop laten door zelf oplossingen te zoeken voor wetenschappelijke problemen.

 

Bron: Knappe koppen in de klas (Geraldine Brouwer & Lidy Ahlers – CPS)

Reserveren?

Vergeet niet te vermelden in welke workshop(s) je interesse hebt, met vermelding van de datum.
Reken maar op een snel antwoord!